úvodní stránka
KATALOG

 
FANWARE návrhový program
Mobilní chlazení
mezera20
Zažízení pro větrání restaurací a barů
Lokální rekuperační jednotky
mezera80
Facebook Google+

Prohlášení o zachování důvěrnosti


má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek www.sorke.cz (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky www.sorke.cz") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.
Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.


Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Proč shromažďujeme informace
Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Nakládání s informacemi
Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
Cookies a jejich funkce na stránkách www.ventilace.cz
Ochrana získaných a poskytnutých informací
Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Ochrana soukromí vašich dětí
Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
Kontaktní informace
Použitá terminologie


Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti

Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.sorke.cz.

Proč shromažďujeme informace

Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách www.sorke.cz použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme

Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.
Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách www.sorke.cz. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel, pracovní zařazení) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, účastníte se určitých propagačních aktivit, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách www.sorke.cz. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek www.sorke.cz, typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na www.sorke.cz. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.
Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách www.sorke.cz nespojujeme.

Nakládání s informacemi

Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka www.ventilace.cz (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti. Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti www.ventilace.cz s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům www.ventilace.cz.

Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace

Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb www.sorke.cz je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali pro získávání jakýchkoliv informací, údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na sorke@sorke.cz.

Cookies a jejich funkce na stránkách www.sorke.cz

Cookie je datový soubor odeslaný stránkou www.sorke.cz na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek www.sorke.cz nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách
Informace o "cookies" a nastavení v prohlížečích:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Netscape Navigator: http://www.netscape.com/legal_notices/cookies.html

Ochrana získaných a poskytnutých informací

www.sorke.cz se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.sorke.cz nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá www.sorke.cz dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Tyto odkazy používáte vědomě a www.sorke.cz nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách www.sorke.cz umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. www.sorke.cz nemá žádný vliv

Ochrana soukromí vašich dětí

Společnost www.sorke.cz respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti

Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky www.sorke.cz

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností "SORKE spol. s r.o." nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese sorke@sorke.cz.

Použitá terminologie

URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.sorke.cz je URL adresa stránek společnosti SORKE spol. s r.o. v České republice. IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

2010 SORKE, spol. s r.o.

Obsah košíku:
> zobrazit obsah
Přihlášení zákazníka:
 

> Nápověda k nákupu
> Nová registrace
> Zapomněl jsem heslo

Nejprodávanější
Aktuality | Novinky | Články
- informace GDPR SORKE
 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Větrání ve školách
Větrání školních tříd významně ovlivňuje soustředění a zdraví žáků i učitelů.- Chlazení a větrání výrobní hal
Nástřešní adiabatické chladící a větrací jednotky

Chlazení a větrání výrobní haly


všechny aktuality | archiv aktualit


 
 

2010 © SORKE,spol. s r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků. Programovaní, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o.


TOPlist