Načítám data...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Teplovzdušné vytápění

Princip řešení, kdy je do objektu přiváděn teplý vzduch a tím je prostor vytápěn a nebo vzduch cirkuluje a je ohříván v teplovzdušné jednotce. Pokud je v objektu nainstalováno teplovzdušné vytápění, nemusí se vůbec jednat o nucené přivádění čerstvého vzduchu do vytápěného objektu. To je možno zajistit vzduchotechnikou a většinou se jedná o teplovzdušné jednotky vybavené směšovací komorou přes kterou si nasávají venkovní vzduch.
Systémy s plně cirkulačním provozem patří ke klasickým systémům teplovzdušného vytápění. Na teplovzdušný ohřívač je napojen rozvod vytápěcího vzduchu do jednotlivých prostor objektu. Zpětné nasávání cirkulujícího vzduchu je většinou v chodbě, proudění vzduchu mezi obytnými místnostmi a chodbou je zajištěn netěsnostmi kolem dveří, případně větracími mřížkami.

Efektivní vytápění a větrání v jednom systému

V provozních prostorech je možno zajistit teplovzdušné vytápění vzduchem distribuovaným společně s větráním. Základem jsou vzduchotechnické jednotky ve složení směšovací, filtrační, případně volné komory pro možnost budoucí montáže chladiče, ventilátorové a ohřívací komory. Směšovací komora umožňuje přisávání větracího venkovního vzduchu a automatické řízení cirkulace vzduchu pro topný režim zařízení v hale. Ohřev vzduchu v zimním období je zajišťován plynovým hořákem ve spalovací komoře.
Upravený vzduch je veden potrubím upevněným na nosné konstrukci objektu. Distribuce vzduchu je zajištěna vířivými anemostaty s automatickým nastavením proudu vzduchu pro letní a zimní období. Systém větrání je doplněn uzavíratelnými přetlakovými klapkami v obvodovém plášti haly s automatickým řízením pro odvod znehodnoceného vzduchu.

Teplovzdušné vytápění pro bydlení

Rovnotlaké větrání s cirkulačním vytápěním obytného domu je využíváno v topném období při pobytu osob. Vzduch pro vytápění a větrání je dohříván v teplovodním výměníku jednotky a přiváděn do obytných místností. Odsávání cirkulačního vzduchu je provedeno centrálně. Odvod vzduchu mimo cirkulace je proveden z prostorů WC, koupelny, kuchyně. Vzduchotechnická jednotka se skládá z rekuperačního výměníku, odvodního a přívodního ventilátoru, směšovací části a filtru. Čerstvý vzduch je přiváděn z fasády objektu.
Vzduch je v jednotce upravován a přiváděn pomocí podlahových kanálů do jednotlivých místností. Distribuci vzduchu zajišťují podlahové mřížky s ruční regulací. Proudění vzduchu budou umožňovat štěrbiny pod podříznutými dveřmi.

Teplovzdušné vytápěníTeplovzdušné vytápěníTeplovzdušné vytápěníTeplovzdušné vytápěníTeplovzdušné vytápění